Medisch Centrum Prinsenbeek
Prinsenbeek

Project: Een bestaande huisartsenpraktijk is uitgebreid en een nieuwe apotheek is toegevoegd. Zowel de bestaande en nieuwe gebouwdelen als de beide functies blijven herkenbaar door hun specifieke vorm- en materiaalgebruik.
Opdrachtgever: J.A.H.E. Beheer BV en Vereniging van Eigenaren Huisartsenpraktijkpand Prinsenbeek
Oplevering: 2003
Gevel MC Prinsenbeek
Vide
Gevel achter
Hal
Zijgevel
© 2008 SOLOBYTE